Nagłówek serwera HTTP

Podaj URL, którego nagłówek chcesz zobaczyć
  
np. http://www.seo-platforma.pl lub seo-platforma.pl
Lista kodów odpowiedzi HTTP:
 • 200 - OK. Zapytanie powiodło się. Strona jest wyświetlana.
 • 301 - Przekierowanie stałe. Podany adres został trwale przeniesiony na inną lokalizację.
 • 302 - Znaleziono dokument. Chwilowo żądany zasób dostępny jest pod innym adresem.
 • 304 - Nie zmodyfikowany. Serwer odpowiada, ale zwracany dokument jest pusty.
 • 307 - Przekierowanie tymczasowe. Dokument został chwilowo przeniesiony na inną lokalizację.
 • 400 - Błędne żądanie.
 • 401 - Brak autoryzacji.
 • 403 - Dostęp zastrzeżony
 • 404 - Dokument nie został odnaleziony.
 • 410 - Żądany dokument nie został usunięty i nie podano nowej jego lokalizacji.
 • 500 - Wewnętrzny błąd serwera.
 • 501 - Nieznany typ zapytania.